Postens logotype   Hem Samlingar  Program Mötesrum Museishop

 

 

 


 

Visning av Post F@ktum

Post F@ktum representerar museets samlade minne.

I Post F@ktum finns bibliotek, studiesamlingar med frimärken och datorer med tillgång till Internet samt museets databaser och multimedieprogram. I nära anslutning till Post F@ktum ligger museets arkiv med originalhandlingar rörande postens historia. Ambitionen med kunskapsvåningen är att göra museets samlingar mer tillgängliga för museibesökare, skolelever och forskare.

Vi visar hur du kan använda museets resurser för att söka kunskap om posthistoria och filateli. Du kan boka en visning enskilt eller i grupp. Vi anpassar visningen efter dina önskemål.

Bokning:
010-436 4438

Post F@ktums informationsdisk