Postens logotype   Hem Samlingar  Program Mötesrum Museishop

 

 

 


 

Om Postmuseum


Med sina omfattande och unika posthistoriska och filatelistiska samlingar anses Postmuseum i Stockholm vara ett av världens förnämsta postmuseer. Det är ett riksmuseum som samlar, vårdar och visar svenska postens historia för att dagens och framtidens generationer ska kunna ta del av detta kulturhistoriska arv.

Museet ligger i ett vackert kulturhus med anor från 1600-talet. Det köptes av Posten år 1720 och inrymde fram till 1869 Stockholms enda postkontor. Museet invigdes 1906. Det omfattade då bara några rum, men tar idag hela huset i anspråk. Totalt rymmer huset 3.300 kvm där 2.300 kvm är för besökarna.


Museet har sedan 1926 en aktiv stödförening, Postmusei vänner, som bl.a. ordnar egna program. Välkommen som ny medlem!

Till nätutställning Postmuseihuset »  Posthuset vid Lilla Nygatan 6, numera Postmuseum, efter en litografi

Posthuset vid Lilla Nygatan 6, numera Postmuseum, efter en litografi från 1840-talet av Ferdinand Tollin (1807-1860)

Kartskiss över Gamla Stan