Postens logotype   Hem Samlingar  Program Mötesrum Museishop

 

 

 


 

Postmusei Vänner

Postmusei Vänner som bildades 1926, stödjer aktivt museets verksamhet bland annat genom inköp till samlingarna av postala föremål och filatelistiska objekt.

Medlemsförmåner
• Fri entré till Postmuseum.
• Nytt från Postmuseum och Postmusei Vänners   årsbok Postryttaren hem i postlådan.
• Speciell inbjudan till museets stora
  utställningar.
• 10 % Vänrabatt på varor i museibutiken
  (dock ej frimärken och frimärksprodukter).

Värva en ny medlem!
Årsavgiften, som är 225 kr, betalas till
föreningens plusgiro 1293-0 (skriv ny
medlem under meddelande).
Medlemskort skickas inom ett par veckor.

Kontaktperson: ordförande Gustaf Ankarcrona

""

 


Postryttaren 2011
Ny årsbok - Postryttaren 2011.

 

 

 

Ny hemsida för Postmusei Vänner »

Rabatter för Postmusei Vänner i museibutiken »