Postens logotype   Hem Samlingar  Program Mötesrum Museishop

 

 

 


 

Post F@ktum

Post F@ktum är museets kunskapscentrum. Här kan besökarna fördjupa sina kunskaper om posthistoria och frimärken från hela världen.


I museets databaser går det att söka allt från posthistoriska fotografier och föremål ur samlingarna till böcker och tidskriftsartiklar. Genom datorerna kan man ta del av uppslagsverk och omfattande länksamlingar. För de yngre besökarna finns flera multimediaprogram.

Bibliotekets litteratur finns här tillgänglig för alla besökare i öppna hyllor. Vissa samlingar finns på mikrofilm och mikrofiche och kan studeras i Post F@ktum. Kopieringsapparat finns tillgänglig för besökarna liksom skrivare för datautskrifter. Museet har också ett bild- och dokumentarkiv som är öppet för besök enligt överenskommelse.
.

Multimediaprogram

För de yngre besökarna finns flera multimediaprogram.

Postmuseum har producerat:

Den frågvise postiljonen
Den frågvise postiljonen ställer många kluriga frågor som du ska svara på. Kanske vill han veta hur egyptierna sände meddelanden till varandra för 5000 år sedan, eller vem som graverat världen största frimärke. Lyckas du bra kan du vinna ett pris i tävlingen.

Postdiligensen
Vill du veta hur det var att resa före bilens, flygets och tågens tid? Då ska du göra en resa i Postdiligensen tillsammans med Sofie von Knorre och postiljon Nyman. Vid mitten av 1800-talet transporterade man både post och passagerare med häst och vagn.

Filles Frimärken
Samlarbiet Fille Filatelist berättar livfullt om arton svenska frimärken. Hur gick det till när regalskeppet Vasa bärgades? Vilka grenar ingick i Ryttar-VM? Vad äter en berguv? Fille ger svaret i programmet.

I Post F@ktum finns även många andra multimediaprogram för barn i datorerna.

Öppettider som biblioteket
För mer information ring 010-436 4436.

mailadress

 

Surfning i Post F@ktum

Informationsdisk

Spel i Post F@ktum
Spelet Postiljon


Spelet diligens