Postens logotype   Hem Samlingar  Program Mötesrum Museishop

 

 

 


 

Om biblioteket

Postmusei bibliotek är ett specialbibliotek för filatelistisk och posthistorisk litteratur från hela världen. I samlingarna ingår även svensk postal litteratur.

Biblioteket grundades år 1944 genom förvärv av Nils Strandells filatelistiska bibliotek, omfattande 15.000 band. Idag består samlingarna av 60.000 volymer. Beståndet av äldre tidskrifter är betydande. För närvarande prenumererar biblioteket på 180 tidskrifter från hela världen.

Böcker och tidskriftsartiklar har registrerats i museets databas sedan 1986 och kan sökas här.

Lån av böcker och bundna tidskrifter kan göras vid personligt besök eller per post till dig som bor i Sverige. Böcker och tidskrifter kan även beställas direkt elektroniskt i databasen. Lånetiden är normalt tre veckor.

Försenat lån kostar 10 krper bok och vecka. Förkommet material skall ersättas till återanskaffningspris.

Kopiering av tidskriftsartiklar kan beställas elektroniskt i databasen. Prisuppgift lämnas vid beställning.

Frågor?
Tel. 010-436 4436, fax 08-2054 26

 

 

"" Studier i biblioteket

Biblioteket