Postens logotype   Hem Samlingar  Program Lokaluthyrning Museibutik
Postmuseum

 

 

 
 
Svar till "Allt för hemtrevnaden 31471"
 
 


I samband med den första annonsen fick Spång in sammanlagt 36 brev från olika delar av Sverige, allt från Hammerdal i norr till Eringsboda i Blekinge i söder. De flesta kvinnorna kom från mindre svenska orter och städer och bland dem återfanns ett stort antal lantbrukardöttrar. Många befann sig i en ålder mellan 23 till 28 år vilket kan ha sina orsaker i att det främst var ogifta kvinnor som utgjorde den kvinnliga arbetskraften och yrket som hushållerska i regel sågs som ett genomgångsyrke. I slutet av 1920-talet kom dock även gifta kvinnor att i större grad träda in på arbetsmarknaden.

Att skriva brev på maskin eller för hand

När man skrev ansökningar fanns det, precis som idag, vissa riktlinjer att följa vad gällde innehåll och formuleringar. Trots att det under 1920-talet fanns tillgång till skrivmaskin, var samtliga brev skickade till Spång handskrivna, eftersom det ansågs oartigt att skriva brev på maskin som inte tillhörde affärsvärlden. Brevets inledning skulle förklara ärendet, tillexempel Till svar å Eder ärade skrivelse... I likhet med idag skulle ansökningsbrev innehålla betyg, examen och meriter, samt datum för dessa. Den arbetssökande som redan innehade en tjänst skulle i brevet ange skäl till varför personen önskade göra platsbyte, men utan att uttala sig nedsättande om nuvarande arbetsgivare.


Tori Härnströms svarsbrev skickat den 17 oktober 1924. Så här skrev hon om sig själv:

”Med anledning av annonsen i ”Husmodern” får
undertecknad anmäla sig som sökande av platsen.
 Jag har genomgått folkhög- samt hushållsskola är
kunnig i matlagning å bakning samt van och intresserad av alla husliga sysslor. Är villig att sköta hemmet och förekommande göromål, och skall jag alltid göra mitt bästa.
 Intyg och betyg från folkhög- samt hushållsskola kan sändas om så önskas.
Betygsavskrift samt foto bifogas, samt porto för
återsändandet av foto. Tacksam för svar och     
Högaktningsfullt
Tori Härnström ”


 

Nästa »
Tillbaka till index »


hushållerska

Tori Härström från Stenstorp utanför Falköping.
brev