Postens logotype   Hem Samlingar  Program Mötesrum Museishop
Postmuseum

 

 

 


 

Gamla julkort

Ängel över stad

Postmuseum har över 10.000 olika julkort i sina rikhaltiga samlingar, många är från glansperioden kring förra sekelskiftet.

Det första julkortet skickades i England på 1840-talet. Det trycktes i en upplaga av tusen exemplar och var handkolorerat. Det var samtidigt ett nyårskort. Vid den tiden var trycktekniken ännu inte så väl utvecklad att vackra färgkort var möjliga i massupplaga.

I Sverige började man skicka julkort på 1880-talet. Både influenser och kort kom till Sverige från Danmark och Tyskland. Hälsningen "God jul" hade i början konkurrens av både "Fridfull jul" , "Fröjdefull jul" och "Glad jul".

Jenny Nyström var en av de tidigaste svenska julkortskonstnärerna: I Postmuseums samlingar finns ett hundratal av hennes vykort bevarade. Motiven är till stora delar välkända för det svenska folket: tomtar, nissar, snö och granar. Men det finns också motiv som har försvunnit. Telefonerande tomte, tomte som släpper ner paket från flygmaskin och andra moderniteter från sekelskiftet 1900.

Julkorten lär ha påverkat såväl att julbocken ersattes av tomten som julgranens utbredning i svenska hem. Vid sekelskiftet 1900 var tomten inte alltid en reslig man, de små nissarna övervägde i stället. Gärna var de försedda med ett grötfat, något som i den folkliga traditionen var hustomtens årslön. Den lille vresige gubben skulle snart växa till sig och bli den jovialiske fullvuxne man som vi idag känner som Jultomten. Detta ligger inte minst Jenny Nyströms julkort bakom.  Denne vuxne jultomte hon tecknade var dessutom ganska lik hennes pappa.

Olle Synnerholm


1. Landskap och fåglar »

2. Musiker »

3. Jultomtar »

4. Änglar i alla åldrar - och i allas smak »

5. Snälla barn »

Mer om julkortens historia »