Postens logotype   Hem Samlingar  Program Lokaluthyrning Museibutik
Postmuseum

 

 

 


 

Brevet - en resa genom sekler

Stängd för ombyggnation under september månad.
Basutställningen om den svenska Postens historia skildrar hur brev har skickats i snart 375 år. Besökaren får i olika scenerier möta några av de människor som under fyra sekler arbetat inom Posten.

I 1600-talsdelen av utställningen kommer postbondens dräng löpande genom skogen på väg till nästa postgård.

En scen visar postbönderna som kämpar med isbåten Simpan på väg över Ålands hav i islossningstid. Inne i det lilla postkontoret från 1850-talet lämnar post-
mästaren, den f.d. militären Per Gustaf Hielm, ut dagens post.

I stora hallen visas den första postbussen "Ettan" som gick i trafik mellan Lycksele och Tvärålund i början av 1920-talet.

I utställningen berättas också om järnvägsposten, lant- och stadsbrevbärarna, flygposten och mycket annat.

I den sista delen får vi stifta bekanskap med en cyklande brevbärare som delar ut post i ur och skur. Här får vi också veta hur samhällets omdaning efter andra världskriget har förändrat den svenska Posten fram till nutid.

Postmuseum är ett av de få museer i Sverige som använder en multimedial handdator. Tanken är att denna digitalguide ska förtydliga och fördjupa den basutställningen och hjälpa besökaren att ta del av det han/hon är intresserad av.

Med hjälp av trådlöst nätverk och ett par hörlurar, ljud, bild och små filmsnuttar samt röster på svenska och engelska, får besökaren bl.a. veta mer om världens äldsta tidning Ordinari Post Tijdender och hur brevskrivandet i Sverige har förändrats från 1600-talet till idag.

Digitalguiden får du låna konstnadsfritt från museets reception!Här kan du också låna en Daisy-spelare

Pressbilder »

Frågor? Tel. 08-781 1716
Intresserad av Postens historia? Läs mer! »

 


Postmästare Hielm, foto Sven Tideman


Postkontor, 1850-talet. Foto: Sven Tideman200.000 paket ska varje dag nå sina mottagare. Den nya delen av basutställningen berättar hur det går till med hjälp av en åskådlig modell, film och fotografier.

Panoramabild över vagnhallen